JONETSUKAKAKU YAKINORI OTOKUYOU 10 X 3P
JONETSU KAKAKU YAKINORI OTOKUYOU 10 x 3P 

Roasted seaweed.
In stock
Price: $7.98
SKU: 497225960012 (9925)
Weight (LBS) : 0.45


Flu & Cold Prevention

Kotatsu

Krewrap

Macha Sweets

KAKI NO TANE

Kewpie Mayonnaise

Green Tea

Rice

Miso Soup